• /public/upload/textlink/2/25d3b8.png

  บริการจัดหาคน

   
 • /public/upload/textlink/3/95c4be.png

  จำหน่ายอุปกรณ์

   
 • /public/upload/textlink/4/612b08.png

  บริการหลัก

   

Call Center 0-2374-1077-9

 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  16/8 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2374-1077-9 และ 0-2374-7869
  เบอร์แฟ็กซ์ : 0-2735-1949 และ 0-2375-6516
  แผนที่
 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

  (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

  แผนที่
 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบ่อวิน)

  120/141 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  เบอร์โทรศัพท์ : 038-337-875-6
  เบอร์แฟ็กซ์ : 038-337-877
  แผนที่
 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขามาบตาพุด)

  19/6 ซอยป้าหวาน 1 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  เบอร์โทรศัพท์ : 038-608-077 , 038-609-252
  เบอร์แฟ็กซ์ : 038-608944
  แผนที่
 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขานวนคร)

  54/98-99 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2529-3116-7
  เบอร์แฟ็กซ์ : 0-2529-3868
  แผนที่
 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)

  132 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2738-3616
  เบอร์แฟ็กซ์ : 0-2738-3616
  แผนที่
 • บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางรัก)

  353/22 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-0469-7405
  แผนที่
ส่งข้อความ
สำนักงานใหญ่
ส่งข้อความ
/public/upload/contactus/14/90fdfb.gif
/public/upload/contactus/12/153c41.gif
/public/upload/contactus/11/20cc9f.gif
/public/upload/contactus/10/683e3e.gif